כן. בסרגל הבחירה למעלה מימין > הגדרות () > הגדרות יומן מימין. גוללים למטה ובוחרים בחג. רשימת החגים תופיע מיד, ממוינת לפי דת. ניתן לבחור איזה חגים יופיעו ביומן ולהגדיר את שעות החופש הרלוונטיות לאותו חג.

לסיום, יש ללחוץ על יצירה/עדכון של החופשות ביומן, המבוססות על החגים שבחרתם.

דילוג לתוכן