My-cliniq החזון שלנו

ברוך בואכם לתוכנת מי-קליניק (או בקיצור קליניק) התוכנה נכתבה מתוך נקודת המבט של המטפל/ת.  . הנחת העבודה היא שהמטפלת/ת עסוקה/ה בעולם המקצועי ויש להקל עליו/ה בכל הקשור למינהלות. התוכנה תוכננה לכן לענות על הצרכים של המשתמשים בהתאם לשיקולים הבאים : התוכנה כוללת הכל. היא כוללת את כל ההיבטים הכרוכים ברישום ותיעוד של המטפל/ת. חסכון בזמן. […]

דילוג לתוכן