מי-קליניק הוסמכה כעומדת בתקנים בינלאומיים לאבטחת מידע ולאבטחת מידע רפואי

ISO MYCLINIQ

כחלק מהחשיבות המרכזית שאנו במי-קליניק נותנים לאבטחת מידע, עברנו לאחרונה הסמכה בתקני אבטחת מידע בינלאומיים, ע"י מכון התקנים: הסמכה בתקן ISO 27001 לאבטחת המידע בארגון (לצפיה באישור), שמימוש כלליו עונה על דרישות תקנות הגנת הפרטיות הישראליות ובמידת מה לתקנות הגנת הפרטיות האירופיות (GDPR)(לצפייה באישור). והסמכה בתקן ISO 27799 המהווה חידוד, הקשחה  והתאמה של התקן הראשון […]

דילוג לתוכן