My-cliniq החזון שלנו

ברוך בואכם לתוכנת מי-קליניק (או בקיצור קליניק)

התוכנה נכתבה מתוך נקודת המבט של המטפל/ת.  .

הנחת העבודה היא שהמטפלת/ת עסוקה/ה בעולם המקצועי ויש להקל עליו/ה בכל הקשור למינהלות.

התוכנה תוכננה לכן לענות על הצרכים של המשתמשים בהתאם לשיקולים הבאים :

  1. התוכנה כוללת הכל. היא כוללת את כל ההיבטים הכרוכים ברישום ותיעוד של המטפל/ת.
  2. חסכון בזמן. צריך רק לקלוט את שמות המטופלים ולקלוט אותם ליומן הרופא (ניתן לקלוט את שמות המטופלים דרך יומן הרופא בקלות) ואפשר להתחיל לעבוד.

בשמוש רגיל ניתן לתעד הכל, בכמה דקות ביום, כפוף לרמת הפירוט של הרישום ולמהירות ההקלדה.

 

  • נוחות. הכל זמין ומיידי.

 

בנוסף, התוכנה תוכננה לשימוש נוח ככל האפשר. המחיר הוא שנדרש מעט יותר זמן לימוד, אולם מרגע שדברים נלמדים הזרימה קלה ונוחה.

 

  • סודיות ופרטיות. על המידע מוצפן ומתנהל תוך תקשורת מאובטחת.

 

עם זאת, אנו ערים לכך שסודיות ופרטיות קשות לשמירה בעולם הנוכחי המוצף ברשויות ואנשים פרטים הנוטים למעקב, שאינו תמיד חוקי ברשת. נעשה מאמץ לבנות מערכת שתהיה קשה לחדירה, ויש לנו מחוייבות להמשיך ולשכלל אותה גם בעתיד. היא עדיפה ככל הנראה על שימוש במחשב האישי, עדיפה על שימוש בתוכנות כגון וורד או אקסל, וודאי עדיפה על גוגל קלנדר או גוגל דוקס. קשה לנו לומר אם היא עדיפה על ארכיון ניר. אם כי כמובן גם אותו ניתן לפרוץ.

  1. עמידה בדרישות החוק. התוכנה מאושרת לשמוש עי רשויות המס, כולל הנפקת חשבוניות. אנחנו בתהליך הגשת התוכנה לרישום כמאגר מידע.

קלינית : התוכנה כוללת יומן פגישות, תעוד המפגשים הקלינים, אפשרות לרשום נפרד של תירשומת אישית, יצירת מסמכים ואחזור שלהם ומידע קליני נוסף.

נהול כספי :התכונה מאפשרת הנפקת חשבוניות, חשוב אוטומטי של החיוב לכל מטופל, והנהלת חשבונות עצמאית למי שבוחר בכך.

ההיבט החוקי : מועד הרשום הקליני מתועד אוטומטית. שינויים נשמרים כולל מועד השינוי.

יומן רופא ממולא אוטומטית.

הנפקת חשבוניות מאושרת עי רשות המסים

 

  • גיבוי אוטומטי.
  • פתוח מתמיד. התוכנה בשלב זה, נמצאת בגירסת בטא. ניתן לעבוד עימה אבל יש עדיין תקלות שונות הדורשות תיקון.

 

עם זאת, אנו רואים בה רק בסיס ראשוני להמשך פתוח של יכולות נוספות. בין השאר אנו מתכוונים לפתח (בקרוב) אפשרות ליצירת אתר אישי.

בהמשך אנו מתכוונים להכניס מענה לצרכים של אוכלוסיות מטפלים יחודיות, אפשרות לתקשורת מוצפנת ושוטפת עם המטופלים (חופשית ומוצפנת) ועוד.

 

  • ההיבט הקהילתי. אנו רואים חשיבות רבה להיבט הקהילתי. הוא כולל בין השאר את הנושאים הבאים :

 

תוכנה מעולה המתוכננת לשרת את המטפלים במקום שהם יהפכו לעבדים לה.

מחיר נגיש ושווה לכל נפש.

שיתוף משתמשים בפיתוח יכולות נוספות הדרושות להם ליעול העבודה

 

דילוג לתוכן