קיימות שתי סיבות לתחזק רשומות רפואיות:

ראשית, קיימת חובה חוקית ואתית לתעד את מהלך הטיפול (חוזר מנכ"ל הרשומה הרפואית, חוק זכויות החולה, רשומת פסיכולוג, רשומה בעבודה סוציאלית). בהיבט המשפטי, אי-קיום רשומה רפואית, או קיום רשומה רפואית חסרה, עלול להיחשב רשלנות, ומחליש את עמדת המטפל במקרה של תביעת רשלנות רפואית. בהיבט זה, המטפל/ת נדרש/ת לרשום את הרשומה כאילו היא מיועדת לאחר. מעשית, למעט מצבים של תביעה משפטית, כמעט ואין פיקוח על קיום רשומה רפואית, ולכן מטפלים רבים נוטים להקל ראש בחובה זו.

בנוסף לחובה החוקית, חלה גם חובה אתית לתיעוד מטעם קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל. הרשומה הרפואית מיועדת להערכת מצב המטופל, מאפשרת מחשבה נוספת עליו ויוצרת תשתית לביקורת עצמית, להערכת העשיה הטיפולית והתקדמות הטיפול.

דילוג לתוכן