כדי להוסיף גורם מממן, יש לגשת לסרגל הבחירה למעלה מימין > כספי ($) > גורמים מממנים. בעמוד זה, מזינים בשורה הראשונה את שם הגורם המממן וכתובתו, ולוחצים על הוספה.

כעת ניתן לשייך כל מטופל לאותו גורם מממן, להגדיר לו מחירון קבוע (באמצעות לחיצה על סמל המטבעות) ולהפיק לו דרישת תשלום או חשבונית.

דילוג לתוכן