אפשר לראות רשימה של כל החשבוניות דרך סרגל הבחירה למעלה מימין > כספי ($) > הכנסות / לפי אמצעי תשלום.

בחלון שייפתח, ברירת המחדל לתצוגה היא כל ההכנסות מהחודש הקודם, אך ניתן לבחור כל תקופה אחרת (השנה, שנה קודמת, החודש או חודשיים קודמים) או לבחור ידנית את טווח התאריכים. אפשר גם לצמצם את הרשימה לפי קריטריונים נוספים, כמו גורמים מממנים או שם המטופל. ניתן לייצא את הדוח שהופק בכל שלב באמצעות לחיצה על כפתור יצוא לאקסל.

בנוסף, לחיצה על הכרוכית (@) בשורה הרלוונטית, תאפשר לשלוח את החשבונית בדוא"ל.

דילוג לתוכן