כמובן. כדי להגדיר דיווח תקופתי, יש לגשת לסרגל הבחירה למעלה מימין > הגדרות () > כספי וללחוץ על דוחות אוטומטיים לרואה חשבון.

יש להזין את שם רואה החשבון, ללחוץ על ➕ ולהוסיף את כתובת הדוא"ל שלו. בשורה מתחת, בוחרים את הדוחות המבוקשים (הכנסות, אופן תשלום, הוצאות, רווח והפסד ומיסים), מגדירים את סוג הקובץ (CSV, אקסל או PDF), האם הדוח יישלח כל חודש או כל חודשיים ובאיזה יום בחודש יישלחו הדוחות (השלישי, החמישי או השביעי).

לבסוף, לוחצים על הוספת פרמטרים לרו"ח.

דילוג לתוכן