פירוט כל פגישה ופגישה יופיע באופן אוטומטי על כל חשבונית שהופקה.

במידה ואינך מעוניין שיופיע פירוט על חשבונית מסוימת, ניתן ללחוץ על כפתור ללא פירוט פגישות בעת הפקת החשבונית.

אפשר גם לבטל את הפירוט לכלל החשבוניות דרך סרגל הבחירה למעלה מימין > הגדרות () > העדפות > לא תחת הצגת פרטי תשלום.

דילוג לתוכן