כמובן. כל המידע נרשם, מגובה ומאובטח, וקיים תיעוד של התאריך והשעה בו בוצע כל עדכון ועדכון.

בנוסף, My-Cliniq עומדת בתקן ISO 27001 לאבטחת המידע בארגון, שמימוש כלליו עונה על דרישות תקנות הגנת הפרטיות הישראליות, ובתקן ISO 27799 לאבטחת מידע רפואי כפי שנדרש ומוגדר בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות.    להרחבה »

דילוג לתוכן