כמובן. להגדרת מחירון קבוע, יש לגשת לסרגל הבחירה למעלה מימין > כספי ($) > גורמים מממנים. בעמוד הגורמים המממנים, לוחצים על סמל המטבעות, תחת עמודת מחירון, בשורה הרלוונטית.

בחלון שנפתח, בוחרים את סוג המפגש (במידה ויש צורך – מגדירים סוג מפגש חדש עם מחיר הפגישה הכולל באמצעות לחיצה על ➕) ומזינים את המחיר לגורם המממן עבור אותו סוג מפגש. לא לשכוח לבחור האם המספר שהוזן הוא יחידה או אחוז.

לדוגמה: אם בחרנו סוג מפגש שמחירו הכולל הוא 400 ש"ח, מתוכם הגורם המממן מסבסד 300 והמטופל משלים 100, אפשר להגדיר זאת בשני אופנים:

ניתן גם להגדיר מחיר ביטול, באותו האופן. לבסוף, לא לוחצים על הוספה.

דילוג לתוכן