הדרך הנוחה ביותר לשייך מטופל לגורם מממן היא באמצעות חלון ההוספה ליומן, כאשר מוסיפים מטופל חדש. לאחר קליטת שמו ולחיצה על ➕, יופיע בסוף השורה שדה גורם מממן. לחיצה על שדה זה תציג את רשימת הגורמים המממנים – כל שנותר הוא לבחור.

במידה ומדובר במטופל קיים, אפשר לשייכו לגורם מממן בכל עת, באמצעות כניסה לכרטיס המטופל שלו, על ידי חיפוש שמו בשורת החיפוש. שדה בחירת הגורם המממן יופיע בשורה החמישית.

דילוג לתוכן