בסרגל הבחירה למעלה מימין > הגדרות () > הגדרות יומן מימין, יש ללחוץ על לחתימה על הסכם שליחת מסרונים. לאחר עיון מדוקדק בתנאי השירות, יש ללחוץ על אישור.

כעת יהיה ניתן לבחור את השם שיופיע בשליחת ההודעה. השם צריך להיות שלך (לא להיות יצירתיים בבקשה), עד 11 תווים לכל היותר ובאנגלית. אפשר גם לבחור האם ההודעות יישלחו בתשע בבוקר או בתשע בערב, וכמה ימים לפני מועד המפגש.

דילוג לתוכן