בהוספת מטופל חדש דרך היומן, אפשר לסמן קבלת הודעות כדי להבטיח שיקבל מסרוני תזכורת.

במידה ולא סומן מראש, תמיד ניתן לגשת לכרטיס המטופל באמצעות חיפוש שמו בשורת החיפוש בראש כל עמוד, ולסמן קבלת הודעות.

לבסוף, ניתן לצפות ברשימת כלל המטופלים ולבחור איזה מהם יקבלו תזכורות, כמסרון או כדוא"ל, דרך סרגל הבחירה למעלה מימין > הגדרות () > הגדרות יומן מימין ולחיצה על הרשאות תזכורת למטופלים.

דילוג לתוכן