על חשיבות הבחירה בתוכנה הנכונה לניהול מירפאה

בחירת תוכנה נכונה לתיעוד רפואי (EHR רשומה רפואית ממוחשבת), משפיעה במידה רבה על איכות החיים ואיכות העבודה של המטפל.ת.

שמירה על המטפלים.ות מסכנת השחיקה (burn out) היא רבת חשיבות לשמירה על הבריאות הנפשית, לאיכות החיים ולאיכות עבודת הטיפול. בבריאות הנפש סכנת השחיקה גבוהה במיוחד עקב החשיפה לעוצמות רגשיות גבוהות. כך למשל נמצא שכשליש מהתמתחים בפסיכיאטריה סובלים מתסמיני שחיקה הכוללים עקה ופגיעה באיכות העבודה ובספוק המקצועי, והקשורים בין היתר לאוירה במקום העבודה, מידת ההתאמה והקשר לצוות ולמנהל ולשליטה בעומס העבודה.

בתנאים אילו, האימוץ הגובר של רשומות ממוחשבות (EHR), מגביר את חשיבותן בסביבת העבודה של המטפלים.ות. לעתים קרובות השמוש ב EHR מגביר את העומס על המטפלים.ות עקב תכנון לקוי המוביל לשמוש לא נוח, לצורך בהקלקות מרובות, לקושי ללנווט במערכת ולאתר את המידע הנדרש וכו'. איטיות המערכת עלולה לתרום גם היא לאי הנוחות.
נמצא בעבר ששמוש ב EHR יכול להעלות את הסכון לשחיקה עד פי שניים. ייש מטפלים.ות החווים את השימוש ב EHR כהרסני. יתכן ונשים חשופות לסכון זה פחות מגברים.

במאמר של טאג'יריאן וחבריה שהתפרסם ב Journal of Medical Internet Research ביולי 2020, נסקרה השפעת השמוש בתעוד ממוחשב על שחיקת רופאים.

במחקר השתתפו 208 רופאים המשתמשים ב EHR, רובם קבועים, מעל למחציתם נשים, רובם עובדים פחות מעשר שנים במקצוע, שראו בממוצע 27 מטופלים לשבוע.

כרבע מהרופאים הקבועים וכחמישית מהזמניים (כולל מתמחים) תיארו לפחות תסמין אחד של שחיקה.
במקביל, 62% חוו תסכול יומי בשמוש ב EHR, כ 70% חוו אותו כשוחק וכ 75% מאילו שחוו שחיקה ראו בו כתורם לשחיקה.
סך הכל פחות ממחציתם היו מרוצים מהשמוש ב EHR.

נמצא שהעקה בשמוש ב EHR עלה ככל שהמשתמש היה פחות מיומן, ככל שהשימוש דרש יותר הקלקות, היה יותר איטי וככל שנחווה כפחות נוח, פחות ידידותי, פחות אינטואיטיבי, כיותר מתסכל וכפחות מועיל לטיפול, למטפל.ת או לקשר עם הצוות.
יתכן ועקה זו מסבירה את הערכת היתר של הרופאים ביחס לזמן שנדרש לתיעוד הממוחשב. אולם גם כך, כמעט כל הרופאים נדרשו להקדיש לתיעוד הממוחשב מספר שעות בשבוע מעבר לשעות העבודה.
לא מעט מהרופאים ניסו לפצות על חולשת התוכנה עי שמוש בהקלטות שתומללו בהמשך, או עי שמוש בתוכנות דוגמת וורד ואז העתקה לתוכנה.

מחקר זה, מדגיש, בהמשך למחקרים נוספים, את חשיבות שמערכות תיעוד רפואי ממוחשבות תופסות בסביבת העבודה שלנו כמטפלים.ות ואת ההכרח להשתמש בכלים ממוחשבים שייקלו על עבודת המטפלים.ות, שכן אחרת עולה הסכון הנפשי והמקצועי למטפל.ת ולמטופליו.ה.

Tajirian T, Stergiopoulos V, Strudwick G, et al. The Influence of Electronic Health Record Use on Physician Burnout: Cross-Sectional Survey. J Med Internet Res. 2020;22(7):e19274. Published 2020 Jul 15. doi:10.2196/19274

דילוג לתוכן