סודיות ופרטיות: בין תוכן למטא דאטא

סודיות ופרטיות הם ערכים מרכזיים בטיפול נפשי (וגופני) ותופסים מקום נרחב בקוד האתי.
עידן הרשת מעלה שאלות קשות על היכולת לשמור על ערכים אלה.

נראה שהאיום המרכזי על הסודיות והפרטיות אינו מהאקרים אלא בעיקר מענקיות האינטרנט עצמן כולל גוגל, פייסבוק, אמזון, ואחרות. חברות שדומה שהמודל העסקי שלהם נשען על איפיון של המשתמשים (אנחנו), כדי לעשות בו שימוש לטובת האינטרסים העסקיים שלהן, כולל בין השאר הנדסת תודעה לצרכים עסקיים (פרסומות, מעקב, מכירת מידע, שמירה עלינו באתריהם) והן לצרכים פוליטיים (כולל השפעה על בחירות, על מישאלי עם והחלטות פוליטיות אחרות)
הן מעבירות את המידע הנשמר אצלן, או מאפשרות גישה אליו ל"צדדים שלישים", מסחריים ופוליטיים, לפי שיקוליהן.

המעקב הוא שיגרתי ורצוף.

בחלקו הוא אחר התכנים שלנו (למשל המיילים, הפוסטים, ההודעות לסירי או אלקסה, או הקניות שלנו).
עם זאת, עם הרגישות הגוברת לסודיות ופרטיות, החברות מצהירות במידה זו או אחרת, במידת כנות זו או אחרת, על הימנעות מחיטוט בתכנים. גם אז, לא תמיד הימנעות זו כוללת העברה לצדדים שלישיים.

דומה שעיקר המעקב הוא על המטא דאטא. מטא דאטא הוא סך המידע הנוגע למשתמש ולתכניו: איפה היינו, מה עשינו, עם מי נפגשנו, עם מי תקשרנו, באילו אופנים, באילו אתרים בקרנו, אילו חיפושים ערכנו, באילו תכנים התעניינו, איך שוטטנו בכל אחד מהאתרים בהם ביקרנו, באילו פרסומות עיינו, מה שיתפנו ועם מי, אופן התגובה שלנו ועוד.
וכל זאת, מתי, באיזו תדירות ולכמה זמן, מה בא אחרי מה, וכו'.

למה המטא דאטא חשוב?
הוא מאפשר למשל לדעת שמטופל יצר עימנו קשר, ביקר אצלנו ושהה אצלנו במשך שעה טיפולית ומתי, לעתים כמה שילם. במקביל, תכנים שגלש אליהם (למשל, האם התעניין בתרופות, בגירושין, בהגירה, בבעיות בריאות מסויימות, באתרי חיזורים, באתרי פורנו, ההעדפות המיניות, הנטיות הפוליטיות, ההתנהלות הכלכלית ועוד. מיקומו בכל רגע, עם מי תקשר, במי פגש, ועוד.

היכולת לאסוף מידע אינסופי ושוטף, והיכולת לאינטגרציה של מידע ממקורות שונים ומאנשים רבים במקביל, מאפשרת איסוף מידע רב על כל אחד מאיתנו, כולל היכולת להסיק כיצד ניתן להשפיע על תודעתנו. כל אלה בשירות אינטרסים כלכליים ופוליטיים.

זוהי הפרה מתמשכת, חמורה ובוטה של הסדר החברתי ושל הסודיות והפרטיות של כל אחד מאיתנו ושל כל אחד ממטופלינו המחייבת אותנו כל אחד לעצמו וכקהילה להבין את גודל האתגר ולשקול בזהירות כיצד להערך מולו.

דילוג לתוכן