גירסת מכון ל My-Cliniq

סוף סוף, אחרי בקשות רבות, הוצאנו גירסת מכון ל My-Cliniq. 

נתחיל מהסוף. 

אנו מאמינים שבשימוש נכון המערכת מייעלת את העבודה במכון, מקטינה טעויות, מקטינה נשירה של פונים, משפרת את התיעוד ומעקב התשלומים, מאפשרת עמידה בסטנדרטים הנדרשים היום של אבטחת מידע, סודיות ופרטיות, ועוד. 

כל זאת, תוך חסכון כספי משמעותי בהוצאות הניהול. 

בין התכונות הרבות המוצעות בגירסת המכון ניתן לציין:

  • ניהול מטפלים
  • יומן אישי לכל מטפל, אפשרות איתור מטפל לפי מאפיינים שונים. 
  • ניהול זמינות מטפלים. אפשרות ציון אילו שעות ניתן לשבץ מטופלים. 
  • יומן רופא נפרד לכל מטפל. 
  • התחשבנות כספית אוטומטית. מול מטפלים, מטופלים, קופות וגורמים מממנים אחרים. 
  • מערכת הרשאות למשתמשים השונים במערכת, כולל מזכירות ואנשי צוות אחרים שאינם מטפלים. 
  • מערכת תקשורת וניהול משימות פנימית, כולל אפשרות הודעות לקבוצות. 
  • מערכת ניהול חדרים. 
 • קליטה ומעקב אחר פניות חדשות למכון. 
 • עבודה בענן. כל משתמש בתוכנה יכול להתחבר מכל מקום. חשוב במיוחד כאשר לא כל המטפלים עובדים באותו אתר. 

כל זאת, כמובן תוך המשך שמירה על הסטנדרטים הקפדנים של My-Cliniq  אבטחת מידע, סודיות ופרטיות. 

מוזמנים ליצור קשר וללמוד עוד כיצד המערכת תעבוד עבורכם. 

דילוג לתוכן