ההתחלה פשוטה.

היא דורשת הכנסת רשימת שמות מטופלים ומילוי יומן הפגישות.

מומלץ על כניסה להגדרות משתמש ומלוי ההגדרות הרלוונטיות שם

רשימת מטופלים

למלוי רשימת מטופלים ויומן פגישות ישנן שתי חלופות :  

מומלץ לקלוט את שמות המטופלים כחלק מתהליך מילוי יומן הפגישות.

ניתן גם לבצע זאת בנפרד. תחילה הכנסת שמות מטופלים ורק אחר כך מילוי יומן הפגישות.

יומן פגישות

במילוי יומן הפגישות נא להקפיד על הדברים הבאים :

שם

שעת תחילת הפגישה

משך הפגישה

מחיר

תדירות הפגישה

עכשיו אפשר להתחיל לעבוד ע"י מעבר לדף הבית

דף הבית

עוברים לדף הבית.

בכניסה לדף הבית ניתן לראות:

משמאל את רשימת המטופלים לאותו יום.

מימין את הנתונים השונים לגביהם (בפתיחה שלהם ניתן לראות יותר)

במרכז, את הרשומה הרפואית והתרשומת האישית למילוי. אפשר להתחיל למלא.

טיפים :

ברירות מחדל

הגדרת ברירות מחדל מקצרת ומיעלת את העבודה

הן מוגדרות דרך הגדרות משתמש

למלוי יומן הפגישות מומלץ להגדיר ברירות מחדל הבאות :

סוגי פגישות. לכל אחת ניתן להגדיר משך פגישה ומחיר

אורך הפסקה : מאפשר חשוב אוטומטי להכנסת הפגישה הבאה.

טיפים ליומן הפגישות :

שעת תחילת הפגישה : ממולא אוטומטית לפי מועד סיום הפגישה הקודמת, ואורך ההפסקה.

במידה ואין פגישה קודמת מועד התחילה נקבע לפי חצי השעה הסמוכה

סוג הפגישה : מגדיר משך פגישה ומחיר

ברירת מחדל פגישה רגילה

לנוחות, ניתן להגדיר את סוגי הפגישות השונות המתאימות למטפל/ת

מחיר סוג פגישה מגדיר מחיר ברירת מחדל של המערכת.

בעדכון מחיר למטופל בקביעת הפגישה ביומן, הוא יתעדכן אוטומטית לפגישות הבאות עבור אותו מטופל.

תדירות פגישה ברירת מחדל פגישה חדפעמית.

במידה ומדובר בפגישה קבועה באותו מועד לקבוע פגישה שבועית

ניתן להגביל פגישה חוזרת עד לתאריך מסויים.

הערות : יכנסו אוטומטית לרשומה הרפואית.

איש קשר ניתן לנהל רשימת אנשי קשר (הדרכות, למודים וכו)

פגישות פגישות חד פעמיות (לא נשמרים כרשימה, בנגוד למטופלים ואנשי קשר.

התנגשויות היומן מזהה התנגשויות, גם אם מדובר בהתנגשות עתידית.

טיפים לדף הבית :

הוספה ליומן פגישות ניתן להוסיף מפגשים נוספים דרך היומן משמאל (אך לא לשנות או למחוק)

TAB למעבר מהיר TAB מאפשר מעבר מהיר בין רשומה רפואית, תרשומת אישית, והמטופל הבא

 
 

נסו אותנו ותגלו שעבודה עם מחשב / נייד יכולה להיות נעימה יעילה ומהנה