הפקת ערך מרשומה ממוחשבת: הצורך במחקר עתידי

ארה"ב ובמדינות נוספות יש נרחב אימוץ רשומות רפואיות ממוחשבות (EHR או EMR) בעלויות ניכרות.

עם זאת שאלת התועלת למטפל ולמטופל רחוקה מלהיות ברורה. בין השאר נראה ששימוש ברשומות ממוחשבות גוזל זמן ומאמץ ניכרים מהמטפלים ותורם לא מעט לשחיקה ול burn out שלהם.

במאמר שפורסם עי רודין וחבריו במוסף של Annals of Internal Medicine מיולי 2020 שהוקדש לרשומות ממחושבות ברפואה הם דנים בשאלת השגת ערך מרשומות רפואיות וכיצד ניתן לתקף ערך מוסף זה מחקרית.

הכותבים מציעים מספר דרכים להפקת ערך משימוש ברשומות ממוחשבות מעבר לתיעוד עצמו.

בעיקרן דרכים אילו נוגעות באינטגרציה של המידע עם מידע ממקורות נוספים כגון הרשומה הרפואית במלואה, מכשור רפואי, מאגרי מידע הנוגעים לתרופות או להנחיות קליניות, או שתוף אנשי צוות ומפלים אחרים.

דרכים אחרות נוגעות לתהליכי אוטומציה של ניהול ובקרת הטפול הרפואי כגון תזכורות, אזהרות או התראות, לעתים בתמיכת אינטליגנציה מלאכותית.

דרכים אילו מועדות לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות ויישומן, כולל החלטות על תיעדוף, ובעתיד פרסונליזציה של הטיפול להתאמתו המיטבית לצרכי המטופל.

הכותבים מדגישים את הצורך לתקף מחקרית את התועלת המושגת משימוש בתהליכים נוספים אילו.

הם מציעים שהתיקוף המחקרי יצטרך להתייחס לתהליכים מותאמים למטפלים ולמטופלים, לשיקלול התועלת מהתהליכים לאורך זמן, למאמץ הנדרש, להקשר הטיפולי, ולרלוונטיות שלהם בעולם האמיתי.

כמובן שיש חשיבות מרכזית ליכולת לשכפל את התהליך לבחינתו ושימוש בו ע"י אחרים.

מאמר זה מכיר בכך שרשומות רפואיות ממוחשבות הן עובדה. אולם כרגע דומה שהתועלת משימוש בהן למטפלים ולמטופלים, לא תמיד ברורה, ששימוש בהן דורש זמן עבודה רב וכרוך בעומס, ושמחירן רגשית וכלכלית אינו מועט.

בהתאם, כותבי המאמר מחפשים השגת תועלת נוספת משימוש ברשומות ממוחשבות, תוך הצבעה על הצורך והדרכים לתקף כראוי שימושים נוספים אילו, חלקם בשלבים שונים של יישום, לאו דווקא עם מחקר מתקף.

גישה שונה, שאינה עומדת בסתירה לאמור לעיל, מציעה שניתן ליצור תוכנה לרשומות ממוחשבות החוסכת בזמן ובמאמץ, נוחה לשימוש ואפילו נעימה. תוכנה שמקטינה ולא מגדילה את העומס.

Rudin RS, Friedberg MW, Shekelle P, Shah N, Bates DW.
Getting Value From Electronic Health Records: Research Needed to Improve Practice. 
Ann Intern Med. 2020 Jun 2;172(11 Suppl):S130-S136. doi: 10.7326/M19-0878

 

הפקת ערך מרשומה ממוחשבת: הצורך במחקר עתידי
דילוג לתוכן