האתגר: ליצור EHR תומך במבט הקליני

השימוש ברשומות דיגיטליות במקצועות הבריאות (EHR) הולך והופך לנורמה.
במקביל, עולה התובנה שבמקרים רבים שימוש ב EHR אינו משפר את איכות הטיפול ואת בטיחותו, לעתים פוגע באיכות המפגש הקליני ותורם לשחיקה הנפשית של המטפל.
בתוך כך, עולה השאלה בדבר השפעת השימוש EHR על ההבנה הקלינית של המטפל.

בסקירת מאמרים חדשה של סבוי וחב' שהתפרסמה במאי השנה ב Human Factors הם בוחנים את השפעת השימוש ב EHR על ההבנה הקלינית של המטופל בקרב רופאי משפחה. שאלה זו בולטת בהקשר זה (אך לא רק בו) שכן באורח טיפוסי רופאי משפחה מטפלים באלפי מטופלים בשנה, חלקם מורכבים מאד, העבודה דחוסה והמיפגשים קצרים ולרוב לא תדירים.

לצורך הסקירה, נעשה שימוש במושג ה Situation awareness (או SA). מושג זה, מנסה לתכלל מידע רחב ככל האפשר ביחס למטופל, מעבר למבט הקליני הצר, ומבחין בין איסוף המידע לבין הבנת משמעותו והשימוש בו. שלא במפתיע, פגיעה ב SA מעלה את שכיחות הטעויות ואת הסיכון למטופלים. אותרו 1504 מאמרים בגישות שונות, שבחנו שימוש ב EHR ברפואה ראשונית, שפורסמו בין השנים 2012 עד 2020. תהליך החיפוש שוכלל בהדרגה עד לבחירת 19 מאמרים ששימשו כבסיס לסקירה. חלק מהמחקרים היו קטנים.

נמצא שתוכנות EHR שנסקרו לא תמכו בצורה מספקת במבט הקליני הכוללני. נמצאו כשלים באיסוף והצגת המידע, בארגון המידע, בתקשורת עם גורמים אחרים, במעקב אחר המשגות עבר ואחר תהליכים בריאותיים ואחרים, במידע ביחס לבירורים והפניות שונות, ניהול לקוי ויוצר עומס של תהליכי עבודה ועוד.

לצד מידע חסר והצגת מידע באופן מפוצל ולא מאורגן, נמצאו גם הצגת מידע לא רלוונטי ותהליכי אוטומציה שמתנהלים ברקע בלא מודעות המטפל, דרישה לתיעוד חוזר של אותו מידע, העדר סינון ותיעדוף מידע ואי תמיכה בתהליכי עבודה. כתוצאה נמצאו הטיית קשב, הסחת דעת מהעיקר והצפה במידע. אלה, תרמו להעלאת העומס הקוגנטיבי, לעקה ולפגיעה באיכות הטיפול. הקושי גבר ככל שהמטופל הציג בעיות מורכבות יותר וככל שהוא היה בקשר תדיר פחות.

ניסיונות הרופאים להתמודד, בהצלחה מוגבלת, כללו מאמץ מוגבר לאתר את המידע במערכת, הסתמכות יתר על זכרון לטווח קצר וחיפוש אחר קיצורי דרך.

למרות שהסוקרים סוברים ש EHR עדיף מתיעוד בנייר, המימצאים מצביעים על שימושיות מוגבלת של התוכנות בכל הרמות: איסוף והצגת מידע, עיבוד המידע,הבנתו והשימוש בו לצורך הטיפול והמעקב. הסוקרים מייחסים קשיים אלה להדגשת יתר של תהליכים מינהלים וכספיים ועל ניתוח שגוי של הצרכים הקלינים.

כל מי שעבד עם מערכות EHR יודע עד כמה ביקורת זו מוצדקת.
תובנה זו תפסה מקום מרכזי בהחלטה לפתח את My-Cliniq. לצד הקפדה על בטיחות המידע ופרטיות, השקול המרכזי המנחה את הפיתוח המתמשך ב My-Clinq הוא טיוב תהליכי עבודה, הורדת העומס הקוגיטיבי והניהולי ועזרה בארגון החשיבה הקלינית.

Savoy A, et al. Electronic Health Records' Support for Primary Care Physicians' Situation Awareness: A Metanarrative Review. Hum Factors. 2021 May 25:187208211014300. doi: 10.1177/00187208211014300. Epub ahead of print. PMID: 34033500.

Miliard M (2021) Regenstrief study shows EHRs underperforming for primary care

האתגר: ליצור EHR תומך במבט הקליני
דילוג לתוכן